Cursuri de formare profesionala

          SITCO este autorizată de Autoritatea Nationala de Calificare pentru a organiza cursuri de calificare/ specializare/ pregatire pentru următoarele meserii:

 ► Operator mașini unelte cu comandă numerică calificare nivel 2;

 ► Electrician intreținere și reparații calificare nivel 2;

 ► Tehnician prelucrare prin așchiere, calificare nivel 3;

 ► Sudor electric nivel 1.

Operator M.U.C.N.

Electrician