SITCO este autorizată de Autoritatea Nationala de Calificare pentru a organiza cursuri de calificare/ specializare/ pregatire pentru următoarele meserii:

 ► Operator mașini unelte cu comandă numerică ;