Relocare

  Sitco poate angaja lucrări de relocare a mașinilor unelte cu și fără comandă numerică 

asumându-și repunerea in funcțiune a utilajelor din punct de vedere mecanic, hidraulic,

electric și electronic cu refacerea geometriei și probe funcționale.