Operator M.U.C.N.

 Ținând cont de pregatirea profesională deosebită a personalului SITCO și ale dotărilor oferite,

firma SITCO a fost recunoscută de către firma SIEMENS ca partener în domeniul formării profesionale

in meseria de operator mașini unelte cu comandă numerică.

             SITCO deține o sală de curs dotată cu o freză si două strunguri educaționale echipate cu

CNC SIEMENS; sala este, de asemenea, echipată cu 28 calculatoare PC dotate cu licențe de training tip

SINUTRAIN, licențe livrate de firma SIEMENS.

             Aceste licențe permit simularea pe monitorul calculatorului a pupitrului operator de la comanda

numerică, astfel încât cursanții pot efectua în partea de început a cursului manevre de operare în regim 

de simulare. Licențele permit de asemenea cursanților să întocmească programe de prelucrare piesă și

să simuleze prelucrarea pieselor pentru a verifica întocmirea corectă a acestor programe.

             Ca o mențiune specială arătăm faptul că atât freza cât si cele două strunguri cu comandă numerică

sunt de mici dimensiuni, astfel încât pot fi amplasate in orice locație fără a fi nevoie de fundații speciale; cele

două strunguri nu depășesc 500 kg ca greutate, astfel încât acestea pot fi transportate în diverse locații pentru

susținerea cursurilor.

             Sala de curs astfel dotată permite și efectuarea părții practice a cursului, cursanții operând

efectiv la mașinile cu comandă numerică, sub supravegherea formatorilor.

             Pentru susținerea părții practice a cursului, în afară de sala de curs, firma Sitco are ca

parteneri, fabrici din toată zona Olteniei precum: POPECI U.G. Craiova, Reloc Craiova, MAT Craiova,

Avioane Craiova, MIRFO Târgu Jiu, U.M. Rovinari, UPSROM Petroșani, unde cursanții au oportunitatea

de a lua contact direct cu producția, exersând la fața locului meseria pentru care se califică.